Om AMC-foreningen

En gang på 1980-tallet var det en gjeng som var medlem i Muskelsykeforeningen. De hadde alle det til felles at de hadde AMC-diagnosen. I kjent AMC-stil så ønsket de å klare seg selv. De tok kontakt med Norges Handikapforbund for å høre om de kunne få et kollektivt medlemskap - de ønsket å etablere sin egen landsforeningen. Våren 1988 ble de tatt inn og raskt etterpå etablerte de Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC). Laila Eide var den første lederen i foreningen og Helge Bromstad var nestleder. Året etter at foreningen var etablert var medlemstallet triplet - de var nå 19 medlemmer.

I dag har vi ca. 100 medlemmer i foreningen hvorav ca. halvparten har diagnosen. I 2018 godkjente årsmøtet nye vedtekter og i § 2 står det om formålet til foreningen: AMC-foreningen skal være en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som har Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC), og for alle med tilknytning til AMC.

 

Landsforeningens formål er å: 
 
  • arbeide for likestilling og deltakelse for personer med AMC
  • fremme interessen for forskning
  • spre kunnskap og endre holdninger om hva AMC er
  • styrke vår identitet
  • tilrettelegge for samarbeide med tilsvarende foreninger i andre land.
  • Ta gjerne kontakt med styret eller en av våre likepersonkontakter dersom du lurer på noe eller du trenger noen å snakke med.
    Bildebeskrivelse: Avisutklipp fra en Handicapnytt-utgave fra 1989, det er bilde av den da nydannede AMC-foreningen.