Dato: 28. februar 2019

Tid: 10:00 - 15:30

Sted: Thon Hotell Opera, Oslo

Arrangement | Konferanse

FFO Arrangerer Sjeldendagen 2019 den 28. februar fra kl 10.00 til 15.30.

Årets tema i Norge er:

Gode tjenester – bedre liv

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og Unge Funksjonshemmede.

Konferansen har som mål å sette sjeldne og lite kjente diagnoser på dagsorden. Konferansen er åpen for fagfolk og organisasjoner/grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende samt andre som jobber i tilknytning til sjeldenfeltet.