Den 28. Februar var AMC-styret tilstede under konferansen Sjeldendagen 2019. Det var en flott konferanse med mange viktige og gode innlegg og fokus på, og feiring av sjeldenhet. AMC-foreningens Monica Haugen holdt et knallgodt innlegg om BPA! Se klipp lengre ned i innlegget. BPA-ordningen og den nye regjeringsplattformen var et gjennomgående tema under konferansen, og […]