Den 28. Februar var AMC-styret tilstede under konferansen Sjeldendagen 2019. Det var en flott konferanse med mange viktige og gode innlegg og fokus på, og feiring av sjeldenhet. AMC-foreningens Monica Haugen holdt et knallgodt innlegg om BPA! Se klipp lengre ned i innlegget.

BPA-ordningen og den nye regjeringsplattformen var et gjennomgående tema under konferansen, og det øynet større håp for å endelig kunne få BPA inn som det likestillingsverktøyet det er. Deltakere og innleggsholdere var klare til å holde politikerne til sine lovnader i regjeringsplattformen, og det var så mye interessant at noen steder måtte konferansen faktisk kortes ned.

Leder Monica Haugen snakker om BPA:

Mens konferansen foregikk laget folk fra Birgers Oter-utleie en tegning av dagen, her er en time-lapse av arbeidet:

Inn imellom innleggene ble det vist små videosnutter av hverdagen til mennesker med sjeldne diagnoser. Deriblant AMCer Lena Iren Horie:

Vi i styret er glade for å få vært med og kunne representere foreningen på Sjeldendagen 2019, og ser frem til neste år!